केन्ट इन्स्टिच्युट अष्ट्रेलियाको “एजेन्ट मिट”

केन्ट इन्स्टिच्युट अष्ट्रेलियाले यसै साता काठमाडौंमा एजेन्ट मिट को आयोजना गरेको छ। कलेजका बारेमा नेपाल स्थित प्रतिनिधिहरूलाई ताजा जानकारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्क्रमको आयोजना गरिएको हो। कलेजको निति तथा “कोभिड प्याण्डेमिक” पछिको अष्ट्रलियाको नयाँ शैक्षिक अवधारणाका बारेमा जानकारी गराउन